De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV) is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van de gezondheidszorg voor de provincie Limburg. De Raad geeft, overwegend op basis van (wetenschappelijke) onderzoeken, adviezen op het brede terrein van de gezondheidszorg aan diverse opdrachtgevers en met name de provinciale overheid. De PRV wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

De PRV ontwikkelt de adviezen in samenspraak met Provincie Limburg en andere opdrachtgevers. Haar onafhankelijke adviezen komen tot stand met expertise van de leden van de Raad en dragen bij aan advisering voor uitvoering beleid van de opdrachtgever aangaande de gezondheidszorg.

De leden van de Raad zijn benoemd door de Provincie Limburg en onafhankelijk. De Raad is samengesteld uit leden met verschillende deskundigheid en netwerken uit het brede zorgveld.
De zittingsperiode is 4 jaar, waarna de leden herbenoemd worden voor een nieuwe zittingsperiode.
Naast het deelnemen aan Raadsvergaderingen kunnen de Raadsleden participeren in begeleidingscommissies van onderzoeken. De Raad vergadert gemiddeld 2 maal per jaar.

De regelingen inzake het lidmaatschap van de PRV zijn vastgelegd in de Verordening voor de Provinciale Raden voor de Volksgezondheid
De PRV fungeert als ‘Provinciale Raad voor de Volksgezondheid’ zoals vastgelegd in de Gezondheidswet van 18-01-1956, en in de Provinciale Regeling voor de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg welke op 08-03-2006 in werking is getreden.
In 2006 bestond de PRV 50 jaar.

De Raad bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. A.M.P.M. Bovens
 • Directeur Publieke Gezondheid

 • GGDZuid-Limburg, Geleen
 • Expertise PRV: Geneeskundige gezondheidsdienst
 • Mw. J.M.A. Buijks - Schmitz RA-MGA
 • Lid Raad van Bestuur

 • DaelzichtHeel
 • Expertise PRV: Gehandicaptenzorg
 • Mw. ir. E.P.S. van Engelshoven
 • Algemeen directeur

 • HOZLHeerlen
 • Expertise PRV: 1ste lijns gezondheidszorg
 • J.M.P. Essers MBA
 • Voorzitter Raad van Bestuur

 • Adelante Zorggroep
 • Expertise PRV: Revalidatie
 • Drs. J.W.M.W. Gijzen
 • Directeur Zorg

 • CZTilburg
 • Expertise PRV: Zorgverzekeraars
 • prof. dr. W.N.J. Groot
 • Hoogleraar Gezondheidseconomie

 • Universiteit Maastricht
 • Voorzitter PRV

 • Expertise PRV: Gezondsheidseconomie
 • prof. dr. J.P.H. Hamers
 • Hoogleraar Ouderenzorg

 • Universiteit Maastricht
 • Raadscoördinator PRV

 • Expertise PRV: Ouderenzorg
 • Mw. drs. M.J.G. Jacobs
 • Directeur bedrijfsvoering,
  Lid Raad van Bestuur

 • Maastro ClinicMaastricht
 • Expertise PRV: Cure
 • Drs. D.M.F. Jongen
 • Voorzitter Raad van Bestuur

 • Atrium-OrbisHeerlen
 • Expertise PRV: Cure
 • Mw. mr. H.C.C.E. Koster
 • Voorzitter Raad van Bestuur

 • Cicero Zorggroep
 • Expertise PRV: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Mw. drs. C.J.H. Maes
 • Programmamanager
  Gezondheid en Zorg

 • Provincie LimburgMaastricht
 • Expertise PRV: Gezondheid en Zorg
 • Drs. W.P. Ploegman
 • Voorzitter Raad van Bestuur

 • Proteion ThuisHaelen
 • Expertise PRV: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Mw. M. van Rijnsbergen
 • Gedeputeerde Zorg

 • Provincie Limburg
 • Expertise PRV: Sociale agenda en zorg
 • Drs. R.F.M. Ruijters
 • Lid Raad van Bestuur

 • MeanderGroepZuid-Limburg, Heerlen
 • Expertise PRV: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Drs. W.B.J. van Soest
 • Voorzitter Raad van Bestuur

 • De ZorggroepVenlo
 • Expertise PRV: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Mw. M.W.M. Theng - Van Wissen
 • Bestuursmedewerker PRV

 • Universiteit MaastrichtMaastricht
 • Expertise PRV: Organisatie en zorg algemeen
 • Mw. dr. I.M.J.G. Tijssen
 • Voorzitter Raad van Beheer

 • Huis voor de ZorgSittard
 • Expertise PRV: Zorgvragers
 • Drs. H.H.W. de Veen
 • Voorzitter Raad van Bestuur

 • MondriaanHeerlen
 • Expertise PRV: Geestelijke gezondheidszorg
 • Drs. R.C.C. Weijnen
 • Voorzitter Limburgse Huisartsenkring

 • LHV
 • Expertise PRV: 1ste lijns gezondheidszorg
 • P.M.A. van Zutphen
 • Wethouder Jongeren, Welzijn en Zorg

 • Gemeente Heerlen
 • Expertise PRV: Gemeenten